Developerská činnost

Máme zkušenosti s přípravou, vyřízením potřebných stanovisek a stavebních povolení až po koordinaci realizace inženýrských sítí a komunikací v dané lokalitě, která je dle územního plánu určená k výstavbě.

Zajišťujeme vhodné rozparcelování pozemků, jednání s úřady, koordinace s projektanty inženýrských sítí, vyřízení stavebních povolení a samotnou realizací. Takto připravené stavební pozemky prodáváme konečným zájemcům.

Setkáváme se s případy, kdy lidé vlastní zajímavé pozemky, ale obávají se velkých finančních výdajů spojených s rozparcelováním lokality, veškerými následnými procesy a konečnou realizací inženýrských sítí a komunikací.

Díky naší praxi máme postupy, jak tuto obavu eliminovat – pozemky jsme schopni vykoupit v celém rozsahu, anebo částečně a veškeré další úkony po konečnou realizaci provedeme ke vzájemné spokojenosti všech.

Realizace